SKUPINSKE TERAPIJE

Skupinske terapije z Bal-A-Vis-X metodo so namenjene otrokom in mladostnikom, ki dosežejo določeno stopnjo spretnosti v tej metodi. Po presoji terapevtke se lahko vključijo v manjšo skupino, ki omogoča razvijanje koncentracije, motivacije, samopodobe, grafomotorike, vidno sledenje, slušno pozornost in pomnjenje v skupini, paru, v trojkah. Starostno so skupine mešane, kar daje različno dinamiko in prilagajanje, otroke pa bogati v medvrstniškem povezovanju. Ob tem se učijo prevzemati odgovornost drug za drugega in urijo svoje socialne spretnosti. Prevzemajo tudi vloge vodje v paru ali v skupini za rast samozavesti in krepitev samopodobe.