BRAIN GYM

Brain Gym® je izobraževalni program, ki temelji na gibanju z namenom izboljšati sposobnost učenja in našega delovanja na vseh področjih ter zmanjšati stres v našem telesu.

Preproste in zabavne gibalne aktivnosti povežejo telo, čustva in mišljenje ter pripomorejo k izboljšanju:

 • branja,
 • pisanja,
 • računanja,
 • koncentracije,
 • spomina,
 • poslušanja,
 • organizacije,
 • koordinacije,
 • fine in grobe motorike,
 • ravnotežja,
 • samozavesti, samopodobe,
 • govornih spretnosti,
 • soočanja s stresom,
 • doseganju ciljev,
 • in še več …

Gibalne aktivnosti pomagajo šoloobveznim otrokom, da se lažje učijo, poslovnežem pri doseganju večje produktivnosti, odraslim, športnikom k večji učinkovitosti, otrokom in odraslim, ki se soočajo s specifičnimi učnimi težavami (disleksijo, dispraksijo, diskalkulijo …) in težavami s koncentracijo, ter posameznikom, ki bi radi zmanjšali stres ali se znebili strahu.

Za uspešno delovanje možganov so potrebne učinkovite povezave vseh nevronskih poti. Za optimalno učenje potrebujemousklajeno delovanje obeh možganskih polovic (bilateralna integracija). Če preveč uporabljamo samo  eno možgansko polovico (homolateralna integracija), to pomeni stres. Kadar se posameznik uči pod stresom, lahko prikliče informacije samo iz ene možganske polovice. Če so take situacije pogoste, se utrdi uporaba le ene možganske polovice in izgubljamo pomembne informacije, ki si jih nepopolno zapomnimo.

Ravne površine, kot so gledanje televizije, igranje video iger in računalnika, so najpogostejše dejavnosti, pri katerih posamezniki, zlasti otroci, razvijajo samo eno možgansko polovico. Če so te dejavnosti pogoste v obdobju, preden so otrokove živčne poti za vid dovolj zrele in če nima dovolj izkušenj, da bi razvil občutek za tretjo dimenzijo, to pomeni kroničen stres za njegov organizem. Kroničen stres pa zavira učenje.

Dennison loči tri dimenzije delovanja možganov: lateralno, centralno in fokusno. Lateralna dimenzija povezuje levo in desno možgansko polovico in omogoča boljšo komunikacijo, centralna dimenzija povezuje limbični del v srednjih možganih in frontalni reženj ter omogoča boljšo organizacijo, fokusna dimenzija pa povezuje možgansko deblo in frontalni reženj za boljše razumevanje. Težave se pojavijo, ko ni prostega pretoka informacij med temi tremi deli. Brain Gym® gibalne aktivnosti omogočajo pretočnost informacij in vzpostavljajo normalno stanje za aktivno in učinkovito delovanje možganov po naravni poti.

 • Lateralnost pomeni usklajevanje delovanja možganov med levo in desno možgansko polovico. Usklajeno delovanje je pomembno za branje, pisanje in komunikacijo, za tekočnost in koordinacijo gibov in sposobnost hkratnega mišljenja ter gibanja.
 • Centralnost pomeni sposobnost usklajevanja višjih in nižjih možganskih centrov (neokorteksa in limbičnega dela). Gre za sposobnost izražanja emocij, miren odziv v različnih situacijah, sposobnost organizacije in sproščanja. Ta dimenzija uravnava gibanja gor in dol: pokončno sedenje, vstajanje iz sedečega položaja, hoja, poskakovanje, skakanje, vsa gibanja, ki zahtevajo koordinacijo oko-roka, kar je pomembno za pisanje črk, številk in za risanje. Integracija te dimenzije vpliva tudi na boljše pomnjenje in priklic, saj je hipokampus v srednjih možganih.
 • Fokus pomeni usklajevanje delovanja sprednjih in zadnjih možganov (frontalnega režnja in možganskega debla ter malih možganov). Neposredno je povezan z razumevanjem, s sposobnostjo odzivanja v situacijah, ko mora biti posameznik pozoren na več stvari hkrati in mora razumeti situacijo ter v njej sebe postaviti na pravo mesto. Tisti, ki teh sposobnosti nimajo razvitih, imajo pogosto težave s pozornostjo in z razumevanjem snovi. Otroci z motnjami pozornosti in koncentracije ter s hiperaktivnostjo imajo slabšo povezavo v fokusni dimenziji, zato jim vaje za povezovanje možganskega debla in frontalnega režnja pomagajo, da postane povezanost bolj tekoča in s tem omogočijo boljšo pozornosti in koncentracijo.

Osnovnih 26 Brain Gym® gibalnih aktivnosti delimo v štiri skupine glede na to, katero dimenzijo integrirajo (lateralno, centralno ali fokusno).

Že v prenatalnem obdobju, v maternici, se vzpostavijo povezave med čuti in mišičnimi odzivi. Vzpostavijo se pomembne zveze med možgani, učenjem in gibanjem. Gibanje je otrokov prvi učitelj, saj se otrok giba in odziva nagonsko. Tudi kasneje, ko otrok razvija svoje sposobnosti in spretnosti, ima gibanje pri tem pomembno vlogo. Brain Gym® gibalne aktivnosti so podobne tistim, ki jih otrok dela naravno v obdobju prvih treh let svojega življenja in nekatere vaje so v pomoč pri integraciji refleksov. Dr. Carla Hannaford poudarja, da se premalo zavedamo pomena gibanja in s tem povezane integracije med telesom in mišljenjem.

Brain Gym® gibalne aktivnosti omogočajo usklajeno komunikacijo med vsemi možganskimi deli, da učenje poteka po naravni poti. Z aktivnostmi se izboljša tudi katera koli dejavnost, ne glede na to ali je psihična ali fizična. Obenem pa gibalne aktivnosti pripomorejo k ravnovesju med čustvi in telesom. Telo deluje koordinirano, poveča se učinkovitost predelovanja informacij, senzorična integracija je bogatejša, sprostijo se čustvene napetosti, telo in mišljenje pa delujeta povezano.

Učitelji, ki v svoji praksi uporabljajo Brain Gym®, poročajo o učinkih gibalnih aktivnosti pri otrocih na področju učenja, motorike, koncentracije, vedenja ter samopodobe in samozavesti.