INDIVIDUALNE TERAPIJE

Pri individualnih terapijah uporabljam metodo Bal-A-Vis-X, integracijo refleksov po metodi MNRI in Blombergu, Brain Gym in montessori pedagogiko ter specialno pedagoško znanje, odvisno od posebnih potreb. Vsaka od omenjenih metod je lahko tudi posamezna terapija, včasih je kombinacija različnih. Metodo Bal-A-Vis-X uporabljam z vsakim otrokom od tretjega leta dalje. Namenjene so otrokom in mladostnikom z različnimi vrstami posebnih potreb, kot so:

  • specifične učne težave (disleksija, diskalkulija, dispraksija, grafomotorika)
  • motnja pozornosti in koncentracije (s hiperaktivnostjo)
  • govorno-jezikovne težave
  • nizka samopodoba in motivacija
  • zaostanki v gibalnem razvoju
  • različni razvojni zaostanki
  • različne oblike psihičnih težav.