POMEMBNO OBVESTILO – POZORNO PREBERITE:

 

Pogoji uporabe spletne strani AveVita predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem AveVita, Meta Bizjak Eržen s.p. (podjetje AveVita) za uporabo strani AveVita na naslovu www.avevita.si. Kadar končni uporabnik dostopa do strani AveVita ali jih kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Končni uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, strani AveVita ne sme uporabljati.

 

POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

  

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

 

Vse pravice na vsebini spletne strani AveVita so pridržane avtorju. Vsa vsebina spletne strani AveVita je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema besedila, slikovni material ter programsko izvorno kodo. Lastnik znamke AveVita je podjetje AveVita, Meta Bizjak Eržen s.p., lastnik znamke MNRI® je  Svetlana Masgutova Educational Institute (www.masgutovamethod.com), lastnik znamke Bal-A-Vis-X je Bal-A-Vis-X Inc. (www.bal-a-vis-x.com), lastnik znamk Advanced Brain Technologies, The Listening Program®, The Sound Health® ter Music for Babies™ je podjetje Advanced Brain Technologies Ltd. (www.advancedbrain.com), lastnik znamke Brain Gym® je Educational Kinesiology Foundation (www.braingym.org). Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, v kolikor to ni prepovedano s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

 

DOVOLJENA UPORABA

 

Spletno stran AveVita je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, nekomercialno uporabo. Prepovedana je uporaba spletne strani AveVita za prodajanje blaga in storitev. Prepovedano je kakršno koli kopiranje vsebine strani AveVita, njeno spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen kopiranja vsebine za izključno osebno uporabo. Prepovedano je »meta« iskanje po strani AveVita. Prepovedana je uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke s strani AveVita ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s stranjo AveVita.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

 

Podjetje AveVita zagotavlja strani AveVita takšne kot so in brez kakršne koli odgovornosti.
Vsebine na strani AveVita so za uporabnike brezplačne. Podjetje AveVita ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost strani AveVita. Podjetje AveVita nadalje ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabnikom zaradi nezmožnosti uporabe strani AveVita, zaradi zaupanja v vsebino strani AveVita, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo strani AveVita. Podjetje AveVita si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje prekine zagotavljanje strani AveVita, če meni, da je to potrebno.


Podjetje AveVita ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi vsebine tretjih spletnih strani, povezava na katere je prikazana na strani AveVita. Podjetje AveVita nima vpliva na nobeno tretjo spletno stran in celotna vsebina tretjih spletnih strani je pod izključno kontrolo upravljavcev zadevnih spletnih strani.


Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

 

VARSTVO ZASEBNOSTI

 

Podjetje AveVita zbira določene informacije o uporabnikih, na podlagi katerih pa ni mogoče določiti posameznika in zato niso osebni podatki v smislu veljavne zakonodaje. Podatki, ki se avtomatsko shranjujejo v dnevnikih, so IP naslov, piškotek ter čas in trajanje obiska. Podjetje AveVita shranjuje te podatke na tehnično in programsko varovani računalniški opremi.
Podjetje AveVita uporablja te informacije zgolj z namenom zagotavljanja in izboljševanja strani AveVita in lastnih storitev ter za spremljanje statistike njihove uporabe. Podjetje AveVita teh podatkov ne posreduje nobenim tretjim osebam, razen državnim organom za namen pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, kadar ti to izrecno zahtevajo.
Ob prvem obisku strani AveVita računalnik uporabnika prejme piškotek, ki identificira ta računalnik. Podjetje AveVita uporablja informacije, ki jih zbere na podlagi uporabe piškotka zgolj za zagotavljanje personalizacije spletnih strani za posameznega uporabnika.

 

SPLOŠNO

 

Podjetje AveVita si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno.

 

AveVita, Meta Bizjak Eržen s.p.

 

 

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE / REZERVACIJSKEGA SISTEMA

 

 POMEMBNO OBVESTILO – POZORNO PREBERITE:
Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine / rezervacijskega sistema AveVita predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem AveVita, Meta Bizjak Eržen s.p. (podjetje AveVita) za uporabo spletne trgovine / rezervacijskega sistema  AveVita na naslovu www.avevita.si. Kadar končni uporabnik dostopa do spletne trgovine / rezervacijskega sistema AveVita ali jo kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh splošnih pogojev poslovanja. Končni uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, spletne trgovine / rezervacijskega sistema AveVita ne sme uporabljati. Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine / rezervacijskega sistema AveVita so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

 


VSEBINA
Spletno trgovino / rezervacijski sistem AveVita upravlja podjetje AveVita, Meta Bizjak Eržen s.p.. Spletno trgovino / rezervacijski sistem AveVita lahko pregleduje in uporablja vsak uporabnik, ki je sprejel Pogoje uporabe spletne strani AveVita in te Splošne pogoje poslovanja spletne trgovine / rezervacijskega sistema AveVita. Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine / rezervacijskega sistema AveVita obravnavajo delovanje spletne trgovine / rezervacijskega sistema AveVita, pravice uporabnika ter poslovni odnos med uporabnikom in podjetjem AveVita.

 

REGISTRACIJA
Registracija za pregledovanje spletne trgovine / rezervacijskega sistema AveVita ni potrebna. Z registracijo v spletno trgovino / rezervacijski sistem AveVita posamezni uporabnik pridobi pravico do nakupa oz. prijave na seminar ali dogodek. Za registracijo in pridobitev uporabniškega imena in gesla mora uporabnik izpolniti obrazec za registracijo, v katerega mora vnesti podatke o imenu, priimku, datumu rojstva, naslovu e-pošte, naslovu prebivališča in kontaktni telefonski številki. Uporabnik z vnosom podatkov potrjuje, da so podatki resnični in odgovarja za njihovo pravilnost. Po potrditvi registracije uporabnik pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove e-pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnešenimi podatki.

 

DOSTOPNOST INFORMACIJ
Podjetje AveVita se zavezuje, da bo uporabniku (kupcu) vselej zagotovilo naslednje informacije:
• identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra);
• kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon);
• bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in z garancijami);
• dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani, naj bi bil dostopen v razumljivem roku);
• pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave);
• vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano ali že vsebujejo davke in stroške prevoza;
• način plačila in dostave;
• časovno veljavnost ponudbe;
• rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka;
• pojasnjen mora biti postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

PONUDBA IZDELKOV IN SEMINARJEV
Ponudba spletne trgovine / rezervacijskega sistema AveVita se pogosto spreminja in ažurira. Pri vsakem izdelku ali storitvi je zagotovljen podroben opis. Ponudnik se ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh spletne trgovine / rezervacijskega sistema, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega,video, slikovnega ali zvočnega materiala. Fotografija in dejanski izgled artikla se lahko razlikujeta. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti ter se lahko brez opozorila spremenijo. Pri nakupu se upošteva cena, ki je bila objavljena v trenutku oddaje naročila. Vse cene so navedene v EUR in so končne maloprodajne cene ter vsebujejo DDV. Dostava izdelkov ni vključena v ceno in se obračuna posebej.

 

POSTOPEK NAKUPA / REZERVACIJE
Naročilo v spletni trgovini AveVita oz prijavo v registracijskem sistemu lahko odda le registrirani uporabnik, ki se je prijavil s svojim uporabniškim imenom in geslom. Objava podatkov v spletni trgovini / rezervacijskega sistema AveVita se obravnava kot katalog, ki v skladu s 24. členom Obligacijskega zakonika (OZ) predstavlja zgolj povabilo k ponudbi pod objavljenimi pogoji. V primeru, da želi uporabnik podati ponudbo za nakup določenega izdelka, najprej doda posamezni izdelek / kotizacijo v košarico. V košarici si uporabnik lahko ogleda vrednost celotnega nakupa, skupaj s stroški dostave. Po potrditvi naročila je le-to posredovano podjetju AveVita.

V roku 8 delovnih dni bo podjetje AveVita pregledalo oddano naročilo / registracijo za seminar, preverilo dobavljivost oz. razpoložljivost in naročilo potrdilo oz. z razlogom zavrnilo. Podjetje AveVita lahko dobavo posameznega izdelka pogoji z izpolnjevanjem določenih pogojev (npr. udeležba na določenem seminarju, ipd.). Podjetje AveVita si pridržuje pravico, da po potrebi pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko.

Podjetje AveVita pošlje potrdilo naročila po elektronski pošti in ga obvesti o predvidenem roku dostave. Kupoprodajna pogodba o nakupu izbranih izdelkov je s tem sklenjena.

Podjetje AveVita pošlje potrdilo registracije na seminar po elektronski pošti, skupaj z navodilom za plačilo 25% avansa kotizacije. Rezervacija je potrjena šele po prejemu avansa kotizacije. Pred prejemom avansa kotizacije se uporabnik ne šteje za prijavljenega na seminar.

Podjetje AveVita si pridržuje po lastni diskreciji kateremu koli uporabniku zavrniti udeležbo na posameznem seminarju.

Dobavni rok za izdelke iz zaloge je največ 15 delovnih dni od sklenitve pogodbe, v večini primerov pa bo blago odposlano v roku 5 delovnih dni po sklenitvi pogodbe. V primeru, da željenega izdelka trenutno ni v zalogi, bo podjetje AveVita o tem obvestilo kupca in mu sporočilo predvideni dobavni rok.

Spletna trgovina AveVita omogoča samo en način plačila, in sicer z nakazilom na račun (po ponudbi/predračunu).

Podjetje AveVita izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in obvestilom kupcu, kako odstopiti od nakupa in izdelke vrniti, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika, kupcu pa je posredovana po elektronski pošti. Kupec si vse sklenjene pogodbe ogleda tudi na spletni strani AveVita, in sicer v rubriki »Moj račun«, pri čemer pa se mora na spletni strani predhodno prijaviti s svojim uporabniškim imenom in geslom.

 

DOSTAVA
Blago naročeno preko spletne trgovine AveVita bo podjetje AveVita poslalo preko pogodbenih dostavnih služb. Strošek dostave nosi kupec in znaša 4,00 EUR z DDV.

Dostava se opravi praviloma preko Pošte Slovenije v dopoldanskih urah na naslov, ki ga kupec vnese ob oddaji naročila. V kolikor kupca v času dostave ni doma, bo kurir pustil sporočilo s telefonsko številko, kamor ga kupec lahko pokliče in se dogovori za ponovno dostavo oziroma bo poštar pustil sporočilo, da kupec naročeno blago lahko prevzame na enoti Pošte Slovenije.

Kupec naročeno blago prevzame tudi na sedežu podjetja AveVita po predhodnem dogovoru brez stroškov dostave.

 

ODSTOP OD POGODBE – VRAČILO BLAGA
Kupcu pripada pravica, da v 20 dneh vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine, vendar je dolžan nositi stroške vračila blaga. O nameravanem vračilu blaga mora kupec obvestiti podjetje AveVita, najkasneje v 15 dneh od prejema blaga, in sicer po navadni pošti na naslov AveVita, Meta Bizjak Eržen s.p., Na Trati 17, 4248 Lesce ali po elektronski pošti na avevitaslo@gmail.com blago pa vrniti v nadaljnjih 30 dneh na sedež podjetja AveVita. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Možnost vračila ne velja za programsko opremo, in avdio nosilce (CD), v primeru, da je bila odstranjena originalna embalaža. Ponudnik vrne celotno kupnino najkasneje v roku 15 dni od prejema vrnjenega blaga. Podjetje AveVita ni dolžno sprejeti odkupninskih pošiljk ali pošiljk, ki ne ustrezajo tem splošnim pogojem poslovanja.

 

PRITOŽBE
Podjetje AveVita ima vzpostavljen sistem obravnavanja pritožb. V primeru težav se kupec lahko poveže s podjetjem AveVita po elektronski pošti, in sicer na naslov avevitaslo@gmail.com. Podjetje AveVita bo v petih delovnih dneh po prejemu pritožbe obvestil kupca, kako jo bo obravnaval in ga bo vseskozi obveščal o poteku postopka. Podjetje AveVita si bo prizadevalo vse spore rešiti sporazumno.

 

VARSTVO ZASEBNOSTI
Podjetje AveVita se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Le-ti ne bodo uporabljeni v nobene druge namene kot izvedbo pogodbenega razmerja (nakup v spletni trgovini AveVita oz. registracija in izvedba seminarja), pošiljanje lastnega informativnega gradiva in ponudb podjetja AveVita ter in ostalo potrebno komunikacijo. Podatki uporabnikov spletne trgovine AveVita v nobenem primeru ne bodo posredovani tretji osebi. Ponudnik registriranim uporabnikom spletne trgovine AveVita ne bo preko sredstev komunikacij na daljavo posredoval ponudb in informativnega gradiva, če uporabnik temu izrecno nasprotuje.

 

SPLOŠNO
Podjetje AveVita si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te splošne pogoje poslovanja, če meni, da je to potrebno.


AveVita, Meta Bizjak Eržen s.p.