MONTESSORI URICE

Montessori urice so namenjene šolarjem, da izkusijo multisenzorno učenje, saj se med delom lahko gibajo, uporabljajo materiale, s čimer razvijajo in krepijo pozitivna čustva, predstave, vid, sluh, propriocepcijo, koncentracijo, motorične spretnosti, notranjo motivacijo, samopodobo in samozavest. Na začetku v prvih šestih tednih spoznajo pet velikih zgodb:

  • prva velika zgodba o nastanku sveta
  • druga velika zgodba o razvoju življenja na zemlji
  • tretja velika zgodba o človekovih darovih
  • četrta velika zgodba o razvoju jezika
  • peta velika zgodba o razvoju števil

Po prvi in drugi veliki zgodbi sledi črni trak (kratek povzetek prve in druge velike zgodbe), ki jim omogoča, da preko kinestetike občutijo, kako dolgo se je Zemlja pripravljala na prihod človeka. Po vsaki veliki zgodbi sledi delavnica. 
Velika zgodba z delavnico in montessori urice trajajo uro in pol.