• da se nepreklicno prijavljam na zgoraj navedeni dogodek
  • da izpolnjujem pogoje za udeležbo, ki so objavljeni na spletni strani;
  • pravilnost osebnih podatkov, se zavezujem, da bom poravnal prijavnino za dogodek in dovoljujem organizatorju, da moje osebne podatke uporabi za izvedbo dogodka in da mi v prihodnosti posreduje ponudbe za različne izdelke in storitve iz lastne ponudbe;
  • da se zavedam, da si organizator pridržuje pravico do odpovedi organizacije dogodka v primeru premajhnega števila prijav ali odpovedi inštruktorja;
  • da razumem jezik, v katerem bo potekal dogodek;
  • da se zavedam in zavezujem, da bom moral pred udeležbo na dogodku podpisati sporazum o spoštovanju pravic intelektualne lastnine avtorjev metode ter omejitve uporabe metode za interno uporabo (poučevanje metode je mogoče le na podlagi opravljenega
  • inštruktorskega tečaja in pridobljenega inštruktorskega naziva, ki poteka po predpisanem dolgotrajnem postopku);
  • da bom ob prijavi plačal 25% celotne kotizacije, ki se ob primeru odpovedi z moje strani oz. neudeležbe dogodka ne vrača;
  • da se zavedam, da je registracija potrjena šele ob prejemu 25% kotizacije na TRR organizatorja;
  • da bom celotno kotizacijo poravnal najkasneje 10 dni pred začetkom dogodka.