MNRI® IPET TAKTILNA INTEGRACIJA

27augCel Dan30MNRI® IPET TAKTILNA INTEGRACIJAMNRI® IPET TACTILE INTEGRATION(Cel Dan) OŠ Žirovnica, Zabreznica 4, 4274 Žirovnica

Podrobnosti Dogodka


Pamela Curlee

Predavatelj-ica

Pamela Curlee

Pogoji za udeležbo

Opravljena seminarja: MNRI Taktilna integracija & MNRI Integracija dinamičnih in posturalnih refleksov

Opis EVENTA

Metoda dr. Masgutove je univerzalna metoda, pri kateri gre za ponovno uravnoteženje nevrološkega razvoja in integracijo primarnih gibov, refleksov, koordinacijskega sistema in sposobnosti za optimalno delovanje, razvoj in učenje.

Vsebina EVENTA

Koža, ki predstavlja mejo med nami in svetom, je naš največji organ. Vključuje taktilni sistem, ki telesu omogoča sprejemanje taktilnih občutkov iz sveta okoli nas. Sistem sestavlja enajst različnih receptorjev, ki razločujejo široko paleto taktilnih dražljajev, ki jim je telo izpostavljeno. Centralni živčni sistem prihajajoče senzorne informacije obdeluje, receptorji pa ga o njih obveščajo in določajo njihovo prioriteto. Po obdelavi centralni živčni sistem narekuje telesni odziv, ki je odvisen od taktilnih pogojev, ki se nenehno spreminjajo. Nepravilnosti v delovanju taktilnega sistema so lahko posledica prirojenih okvar ali travmatskih poškodb (zarodka, pri porodu ali kadar koli po rojstvu). Značilne nepravilnosti so:

 

  • Hipersenzitiven takstilni sistem. Motnjo imenujemo tudi taktilna obramba, za katero je značilna preobčutljivost na dotike, ki običajno ne povzročajo težav. Taktilno hipersenzitivna osebe se pogosto negativno odzivajo na objeme, česanje las ali striženje nohtov, se pritožujejo zaradi neprijetnih tekstilnih materialov, šivov in etiket ter se izogibajo oprijetim oblačilom. Že najmanjše praske pa lahko sprožijo reakcije pričakovane pri velik resnejših poškodbah.

 

  • Hiposenzitivni taktilni sistem. Osebe s hiposenzitivnim taktilnim sistemom se običajno ne ozirajo na taktilne dražljaje, ki sprožijo odziv pri večini ljudi. Globoke ureznina, močni odrivi in druge oblike fizičnih poškodb spodbudijo majhen ali nikakršen odziv. Taktilno hiposenzitivne osebe so zaradi svoje neodzivnosti pogosto izpostavljene nevarnosti hujših poškodb, saj jih dražljaji ne spodbudijo k izogibanju nevarnosti in samozavarovanju. Nasprotno, hiposenzitivne osebe iščejo močne senzorne dražljaje, da bi lahko zaznali različne občutke.

 

  • Nefunkcionalni taktilni sistem preprosto ne deluje.

 

Glede na okoliščine in potrebe so odzivi hipo- ali hipersenzitivnih oseb pogosto ali pretirani ali pomanjkljivi. Nesorazmerni odzivi so običajno pokazatelj nepravilno delujočega in neintegriranega taktilnega sistema posameznika. MNRI program taktilne integracije z uporabo nevro-taktilnih tehnik stimulira različne kožne receptorje in s tem primerno zaposli in integrira taktilni senzorni sistem znotraj celotnega možganskega/telesnega sistema. Z integracijo taktilnega sistema možgansko deblo sprosti obrambne reflekse in celotnemu sistemu omogoči občutek varnosti. Uravnavanje vedenja se izboljša in zdrav motorični, komunikacijski in kognitivni razvoj se lahko nadaljuje.

Zaradi izrednega vpliva taktilne integracije na čustveno in vedenjsko regulacijo ter celostno zorenje in razvoj, seminar toplo priporočamo strokovnim delavcem, staršem in vsem, ki bi se radi bolje seznanili z MNRI metodo in njenimi številnimi programi.

Seminar taktilne integracije podrobno predstavi fiziologijo in psihologijo taktilnega sistema, razvojne učinke preveč ali premalo občutljivih receptorjev in pomen ustrezno integriranega taktilnega sistema za proces integracije vseh gibalno-refleksnih gibanj in vzorcev.

 

Seminar MNRI Taktilne integracije vključuje:

• splošno MNRI taktilno metodo in pomen programa taktilne integracije
• taktilno integracij in njeno povezavo z gibalnimi refleksi in drugimi pomembnimi telesnimi sistemi
• nevrofiziološko in psihološko dinamiko taktilnega sistema
• vlogo taktilne integracije pri oblikovanju osnove za gibalni, komunikacijski in kognitivni razvoj ter uravnavanje čustev in vedenja
• MNRI tehnike oblikovane za vrednotenje, aktivacijo in integracijo taktilne občutljivosti
• načrtovanje prilagajanja MNRI programa taktilne integracije posameznikom
• načrtovanje vključevanja vsebine seminarja MNRI programa taktilne integracije v vsakodnevne obravnave in domače okolje.

 

CILJI SEMINARJA

Po uspešno zaključenem štiridnevnem, 32-urnem seminarju taktilne integracije bodo udeleženci:

1. podrobno raziskali in razložili metodo nevro-senzorno-motorične refleksne integracije dr. Svetlane Masgutove (MNRI):
a. prirojeno naravo gibalnega refleksnega sistema
b. vlogo refleksa in njegove mehanizme senzornega zaznavanja, motorike in centralnega živčnega sistema
c. kdaj, zakaj in kako možgani varovanje postavijo pred učenje in razvoj
d. vlogo taktilne integracije pri refleksni integraciji gibanja in višjih oblikah učenja

 

2. raziskali in razložili nevrofiziološko in psihološko dinamiko taktilnega senzornega sistema:
a. naučili se bodo prepoznati, razložiti in klasificirati:
• vrste nevronom in njihovo ločevanje v koži ter pri tem raziskovali delovanje živčnega sistema kot celote in njegovo nadzorovanje in usklajevanje telesnih sistemov;
• sedem vrst senzornih celic, ki jih najdemo v perifernem in centralnem živčnem sistemu in njihovo vlogo pri predelovanju senzornih dražljajev ter oblikovanju posameznikovega odnosa do sebe, drugih in širšega okolja;

b. razpravljali, primerjali in razločevali med:
• zavestnimi in podzavestnimi somatskimi in specializiranimi čuti, njihove vplive na učenje v različnih okoljih in socialnih situacijah;
• podzavestnimi somatskimi in visceralnimi dražljaji in spoznali kako različice dražljajev vplivajo na učenje, socialno/čustven in taktilen razvoj pri osebah s težavami;
c. pregledali raziskave o taktilni integraciji in o njih razpravljali;

d. spoznali in razložili vpliv taktilne integracije na
(1) uravnavanje čustev in vedenja,
(2) napredno zorenje refleksov,
(3) gibalni, komunikacijski in kognitivni razvoj, ter
(4) vseživljenjsko rast, učenje in akademsko uspešnost.

 

3. demonstrirali in implementirali MNRI nevro-stimulacijske tehnike oblikovane za vrednotenje, aktivacijo in integracijo ogroženih taktilnih sistemov:
a. spoznali in razumeli štiri glavne različice taktilnih tehnik MNRI
• kako vsaka aktivira, preoblikuje in integrira taktilne receptorje in proprioceptivni sistem;
• pozitiven vpliv integracije delovanje in učenje;
b. vsako od štirih različic taktilnih tehnik, vključno z raztezanjem, rotacij, kompresijo in trakcijo ter globoki pritisk bodo demonstrirali in uporabili za:
• aktivacijo fizioloških in strukturnih povezav med kožo, mišicami, kitami in kostmi;
• lajšanje negativnih telesnih in psiholoških učinkov senzornih dražljajev;
• zmanjševanje stresa na fiziološki ravni, blažitev stresnih odzivov, ki bi v nasprotnem primeru zavirali refleksno integracijo potrebno za stabilnost trupa, boljšo gibljivost sklepov, stopnjo gibljivosti in gibalno koordinacijo;
c. dodatne tehnike taktilnega programa bodo demonstrirali in uporabili za:
• vzbujanje kinestetičnega občutka dodatne dolžine, velikosti in meja
• vzpostavitev zavedanja sagitalnih, aksialnih in koronalnih ravni koordinacije telesa ter integracije trupa
• razvoj kliničnih spretnosti potrebnih za vzpostavitev zavedanja telesa in boljši razvoj prostorskih spretnosti
d. izvajalcu seminarja bodo pokazali izvajanje vseh na seminarju predstavljenih tehnik taktilne integracije.

 

4. oblikovali in izvedli bodo individualni MNRI program za osebe z različnimi težavami
a. individualiziran MNRI program bodo oblikovali na osnovi ovrednotenih rezultatov in izpostavljenih težav;
b. s svojci prizadete osebe bodo pregledali potencialen vpliv individualiziranega programa na:
• integracijo arhetipnih gibanj, primarnih motoričnih refleksnih vzorcev in druge gibalne reflekse in telesne sisteme;
• zgradbo telesa, držo in gibalno zrelost;
• gibalne, komunikacijske in kognitivne učne sposobnosti ter obvladovanje čustev in vedenja;

 

5. spoznali, ovrednotili in razvili bodo strategije vključevanja vsebine seminarja MNRI taktilne integracije v vsakodnevne obravnave in domače okolje.

 

6. uspešno bodo opravili končni praktični izpit.

 

Pogoji za udeležbo: uspešno opravljen seminar MNRI® taktilne integracije in seminar MNRI® integracije dinamičnih in posturalnih refleksov.

 

Trajanje seminarja: Seminar traja 4 dni in vključuje najmanj 32 ur neposrednega dela.

 

Oblikovanje vsebine seminarja: seminar vključuje predavanja s področja zgodovine in teorije, študije primerov podprte s slikovnim in video materialom, prikaze tehnik, praktično delo in skupinske razprave.

Jezik EVENTA

Angleščina

Ali bo prevajanje

Da

Čas

avgust 27 (četrtek) - 30 (Nedelja)

Lokacija

OŠ Žirovnica

Zabreznica 4, 4274 Žirovnica

Organizator

Avevita, Meta Bizjak Eržen s.p.

avevitaslo@gmail.com Na Trati 17, 4248 Lesce

Izvedi več ..