MNRI® INTEGRACIJA GOVORNIH IN OBRAZNIH REFLEKSOV 1

08decCel Dan10MNRI® INTEGRACIJA GOVORNIH IN OBRAZNIH REFLEKSOV 1MNRI® ORAL AND FACIAL REFLEX INTEGRATION 1(Cel Dan) OŠ Žirovnica, Zabreznica 4, 4274 Žirovnica

Podrobnosti Dogodka


MNRI

Predavatelj-ica

Helena Björelius

Pogoji za udeležbo

Dogodek je odprt za vse.

Opis EVENTA

Metoda dr. Masgutove je univerzalna metoda, pri kateri gre za ponovno uravnoteženje nevrološkega razvoja in integracijo primarnih gibov, refleksov, koordinacijskega sistema in sposobnosti za optimalno delovanje, razvoj in učenje.

Vsebina EVENTA

Obrazni motorični refleksi se najprej pojavijo v zgodnjem otroštvu in ostanejo dejavni skozi celo življenje. Vplivajo na širok spekter potreb, ki so pomembne za:

  • človekovo preživetje kot so na primer dihanje, sesanje, prehranjevanje in na splošno za delovanje živčnega in krvožilnega sistema,
  • sprejemanje in predelovanje vidnih, slušnih in drugih čutnih zaznav,
  • različne kombinacije koordinacijskih sistemov – roka, usta, uho, oko, jezik, vrat in lobanjskih predelov,
  • neverbalno (čustveno izražanje in miselno dejavnost) in verbalno komunikacijo (artikulacijo).

 

Tehnike za integracijo govorno-obraznih refleksov po metodi MNRI vplivajo na delovanje refleksov, njihove vzorce in gibanje, ki so potrebni za razvoj kompleksnejših motoričnih refleksov in razvoj komunikacije in mišljenja na višji ravni. Obrazni refleksi ne vplivajo samo na delovanje obraznih delov, ampak vplivajo na delovanje celotnega sistema možganov in telesa. Prisotnost in zrelost obraznih refleksov lahko ovirajo prirojene napake ali travmatični dogodki že v času nosečnosti, v času poroda ali kadarkoli po rojstvu. Glede na število govorno-obraznih refleksov in primarnih motoričnih refleksov, ki vplivajo na njihovo delovanje, se lahko pojavijo različne težave in posebne potrebe. Tehnike za integracijo govorno-obraznih refleksov po metodi MNRI so se izkazale kot uspešne pri delu z otroku, ki imajo različne zaostanke v razvoju govora in komunikacije.

 

Govorno-obrazni refleksi, ki se pojavijo že v maternici ali v zgodnjem otroštvu in so osnova za vse sposobnosti kot so prehranjevanje, izreko in govor. Igrajo pomembno vlogo pri različnih potrebah:

  • Najprej procesih mišljenja, govorno-sesalnih, pri orientaciji v prostoru (leva-desna) in motorično-proprioceptivnih dejavnostih za spreminjanje položaja telesa v prostoru (obračanju).
  • Oskrbujejo delovanje vidnega, slušnega in vestibularnega sistema.
  • Vplivajo na mehanizem ˝telo-možgani˝, nadzirajo povezavo med refleksnimi vzorci in mišičnim tonusom.
  • Koordinirajo različne sisteme: roka,usta, uho, oko, jezik, vrat in lobanjski predeli.
  • Neverbalni in verbalni komunikaciji ter čustvenem izražanju.
  • Razvoju jezika (dekodiranju in kodiranju, glasovih/zvokih in izvedbi) in razumevanju.

 

Govorno-obrazni refleksi vplivajo na preživetvene mehanizme in delovanje možganskega debla in tudi na višje možganske funkcije – govor in komunikacijo. Tehnike govorno-obraznih refleksov po metodi MNRI vplivajo na delovanje, ponovno obnovo in lažje delovanje refleksnih vzorcev, osnovne govorno-motorične koordinacije, ki so osnova za ustrezen/zrel razvoj kompleksnejših govorno-motoričnih sposobnosti, komunikacije in mišljenja. Zaostanki v razvoju in zrelosti govorno-obraznih refleksov so lahko genetskega izvora ali zaradi travmatičnih izkušenj v času nosečnosti, med porodom ali po porodu. Zaostanki lahko negativno prizadenejo preživetvene mehanizme (povzročijo težave pri prehranjevanju in dihanju) ter razvoj govora in razumevanje. Program po metodi MNRI se je izkazal kot zelo uspešen pri odpravljanju govorno-jezikovnih zaostankov, saj se približno pri 7 otrocih od 10, ki niso govorili ali komunicirali, začne govorno-jezikovni razvoj.

 

Namenjeno:
Logopedom,specialnim pedagogom, delovnim terapevtom, fizioterapevtom, pediatrom, zdravnikom, vzgojiteljem, učiteljem, staršem in drugim zainteresiranim.

Jezik EVENTA

Angleščina

Ali bo prevajanje

Ne

Čas

december 8 (Petek) - 10 (Nedelja)

Lokacija

OŠ Žirovnica

Zabreznica 4, 4274 Žirovnica

Organizator

Avevita, Meta Bizjak Eržen s.p.

avevitaslo@gmail.com Na Trati 17, 4248 Lesce

Izvedi več ..

Naslov vrste vstopnice

Kotizacija za seminar Integracija govorno obraznih refleksov level 1

Cena €566.00

Koliko vstopnic? -1 +

Skupna cena €566.00