potrjujem

  • da se nepreklicno prijavljam na zgoraj navedeni dogodek
  • da izpolnjujem pogoje za udeležbo, ki so objavljeni na spletni strani;
  • pravilnost osebnih podatkov, se zavezujem, da bom poravnal prijavnino za dogodek in dovoljujem organizatorju, da moje osebne podatke uporabi za izvedbo dogodka in da mi v prihodnosti posreduje ponudbe za različne izdelke in storitve iz lastne ponudbe;
  • da se zavedam, da si organizator pridržuje pravico do odpovedi organizacije dogodka v primeru premajhnega števila prijav ali odpovedi inštruktorja;
  • da razumem jezik, v katerem bo potekal dogodek;
  • da se zavedam in zavezujem, da bom moral pred udeležbo na dogodku podpisati sporazum o spoštovanju pravic intelektualne lastnine avtorjev metode ter omejitve uporabe metode za interno uporabo (poučevanje metode je mogoče le na podlagi opravljenega inštruktorskega tečaja in pridobljenega inštruktorskega naziva, ki poteka po predpisanem dolgotrajnem postopku);
  • da bom ob prijavi plačal 25% celotne kotizacije, ki se ob primeru odpovedi z moje strani oz. neudeležbe dogodka ne vrača;
  • da se zavedam, da je registracija potrjena šele ob prejemu 25% kotizacije na TRR organizatorja;
  • da bom celotno kotizacijo poravnal najkasneje 10 dni pred začetkom dogodka.